Vi välkomnar våra Bolundare. Har familjen vuxit snabbt, har ni stor släkt som ofta kommer på besök men inte tillräckligt med plats, vill ni starta ett band, har ni alltid drömt om ett spelrum? Vi har något för alla. Varför inte kombinera stuga med övernattningsmöjlighet och poolhus?

Vad du än behöver din Bolundare till är vi här för att hjälpa dig att hitta den perfekta stugan till dig!

Våra timmerhus är tillverkade av senvuxen nordisk furu vilket ger en genuin känsla.

En “Bolundare” är det nya större attefallshuset som är tillåtet från 1 mars 2020. Namnet kommer från bostadsminister Per Bolund som framförde förslaget om att utöka den högsta tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus, från 25 till 30 kvadratmeter.

Därmed blir byggnaden ytterligare en i raden med namn taget efter en bostadsminister. Först ut var friggeboden, som har fått sitt namn efter Birgit Friggebo, och sedan kom attefallshuset, döpt efter Stefan Attefall.

Sedan 1 mars 2020 är det tillåtet att bygga ett komplementbostadshus på upp till 30 kvadratmeter (till skillnad från tidigare tillåtna 25 kvadratmeter). Här reder vi ut vad som egentligen gäller kring de nya attefallshusen, även kallade “Bolundare”.

Utökningen till 30 kvadratmeter gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus – antingen en byggnad som används som permanentbostad eller ett fritidshus. Dessa hus ska ha full boendestandard. Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, får fortfarande vara högst 25 kvadratmeter. Anledningen till det är att lagändringen syftar till att skapa fler bostäder.

Tanken med den något större tillåtna boytan är att det ska gå lättare att bygga bostäder som täcker hushållens behov och ge större flexibilitet när det gäller planlösning och möblering. Fem extra kvadratmeter kan tyckas lite men kan göra stor skillnad om de utnyttjas rätt.

Bolundare får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför en Bolundare närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga Bolundare utan bygglov.