attefallshus

Vår timmerstugor kan användas till mycket. I det nya samhället där jobba hemifrån blivit stort varför inte göra det med stil?

Installera ditt hemmakontor i en vacker timmerstuga med doften av trä och skog. Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du dock göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Ett attefallshus får bara uppföras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett en- eller tvåbostadshus. Ett attefallshus kan alltså byggas även till ett litet bostadshus.

Fritidshus är en- och tvåbostadshus. Dock har Mark- och Miljööverdomstolen, MÖD, i en dom slagit fast att kolonistugor inte är en- eller tvåbostadshus. Enligt Boverkets uppfattning är inte heller stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning en- eller tvåbostadshus.

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans.
Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Särskilt värdefulla områden får inga attefallshus byggas, varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader. I områden som är av riksintresse för totalförsvaret och som är flygplatser, övnings- eller skjutfält får inte attefallshus som är komplementbostadshus byggas. Däremot får
attefallshus som är komplementbyggnader byggas. Om det finns en utökad lovplikt för attefallshus i detaljplan får varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader uppföras. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Planering av attefallshus

Innan du köper ditt attefallshus kan det vara bra att känna till ovanstående regler. Nu till planeringen.
Först, tänk ut vad du ska använda din timmerstuga till. Kontor, gäststuga, lek- och spelrum? Vem vill inte ha ett ställe med eget biljarbord, pingisbord etc men som alltid står framme för användning men inte i vägen. Utifrån vad du ska använda din attefallsstuga för så kan du välja utseende, mått,
planlösning för just dina behov.

På vår hemsida med attefallshus kan du lätt klicka dig runt bland våra olika modeller och även se insidan på stugorna.
Alla våra timmerstugor är gjort av Nordisk furu som är otroligt slitstarkt trä. Hos oss kan du också lätt välja vilka tillbehör eller vilken hjälp du vill ha genom enkla knapptryck, så som isolerning, hjälp av montering mm. Vi har även fantastiska färger man kan välja att måla sin timmerstuga i.
Nytt just nu är att vi även har startat samarbete med My Money där man kan få hjälp att finansiera sitt köp av timmerstuga. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor, vi är här för att hjälpa dig att hitta rätt timmerhus just för dig.